Hvordan foregår en borgerlig vigsel?

En borgerlig vigsel foretas av dommere ved tingretten eller hos byfogden, og på samme måte som ved et bryllup i kirken, må noen skjermaer fylles ut i forkant av ekteskapsinngåelsen. Forlovererklæringer og attester skal fylles ut og sendes deres lokale folkeregister.

Erklæring fra brudefolkene

Begge disse skjemaene finner dere hos «Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet«. Husk at prøvingsattesten kun er gyldig i 4 måneder etter utstedelsen, så det er ingen grunn til å bli for ivrig i bryllupsplanleggingen og sende denne inn alt for tidlig!

Men når dere har fått prøvingsattesten, kan dere ta kontakt med den aktuelle tingretten eller byfogden og få fastsatt en tid for bryllupsseremonien.

Dere kan også sende inn meldingsskjema for navneendring om det er aktuelt, i kommentarfeltet kan dere da skrive hvilken dato dette skal være gjeldene fra. (Husk også på å endre navn på minibankkort, førerkort, pass og på andre type legitimasjoner, så snart navneendringen har trådt i kraft.)

Borgerlig vigsel

Hvor mye koster borgerlig vigsel?

Borgerlig vigsel er gratis, og dere har ganske store valgmuligheter for hvor dere kan holde vielsen.

Enten kan dere gifte dere borgerlig i eget distrikt, i et annet distrikt i Norge, ved norske utenriksstasjoner som har vigselsrett, eller så kan dere gifte dere borgerlig hos utenlandske myndigheter.

Ved tingrettene foretas vigsler normalt innenfor vanlig kontortid, men det hender at noen steder også tilbyr vigsler på lørdager. Dere kan ta kontakt med den aktuelle domstol for å få mer presise opplysninger for deres vigselssted.

FIND FOTOGRAF TIL BORGERLIG VIELSE.

Hvordan foregår seremonien ved borgerlig vigsel?

Brudefolk, forlovere og gjester møter opp ca. 10-15 minutter før avtalt tid for vigselen. Dere venter utenfor seremonirommet til dere blir vist inn. Under seremonien skal det være to vitner til stede, dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Vigselen kan skje på norsk eller engelsk, noen steder kan vigselen også foregå på tysk eller fransk, men for andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk. Dersom én er fremmedspråklig, må dere avtale i forkant hvilket språk som skal benyttes under seremonien.

Selve seremonien

Selve seremonien varer i 10-15 minutter. En dommer eller dommerfullmektig står for vigselen. Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene.

Husk at selve vigselslokalet ofte ikke er beregnet for mange gjester, så undersøk også hvor mange gjester som kan komme før dere sender ut invitasjonene!

Selve vigselen foregår ved at dommeren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer dommeren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og dommeren vigselsprotokollen.

Endelig vigselsattest

Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret. Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Dere kan også gi beskjed til dommeren før seremonien starter. Ringene settes på når dommeren har erklært dere som ektefolk. Dommeren sier fra når ringene kan utveksles.

Dere kan gjerne legge inn litt musikk eller diktlesning under seremonien. Gi beskjed på forhånd hvis dere skal ha slike innslag.

Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med dommeren.

borgerlig_vielse1 borgerlig_vielse2 borgerlig_vielse3 borgerlig_vielse4 borgerlig_vielse5 borgerlig_vielse6 borgerlig_vielse7 borgerlig_vielse8 borgerlig_vielse9 borgerlig_vielse10 borgerlig_vielse11 borgerlig_vielse12 borgerlig_vielse13 borgerlig_vielse14 borgerlig_vielse15 borgerlig_vielse16 borgerlig_vielse17 borgerlig_vielse18 borgerlig_vielse19 borgerlig_vielse20 borgerlig_vielse21 borgerlig_vielse22 borgerlig_vielse23

Originally posted 2020-05-21 08:15:30.